OSKAR YAZILIM  

Main Content

 

Çözümlerimiz 

 Parakende ve Mağazaçılık çözümleri.

RF-ID ve Endüstriyel Otomasyon Çözümleri.

Depo Stok Sevkiyat ve Yönetim Uygulamaları. 

Üretim Takibi Çözümleri 

 Sayaç Okuma, Kesme-Açma Çözümleri

 E-Fatura ,E-Arsiv, E-İrsaliye,E-Defter ..tüm E süreçler.     

e -Fatura

Kâğıt faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta (UBL) standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. E-Fatura sistemi ile kâğıt, baskı, kargo ve tüm operasyonel masraflarınızı minimum seviyeye indirebilirsiniz. Mükellefler E-Arşiv Fatura Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler. 

e-Arsiv

E-Fatura sadece E-Faturaya geçmiş mükelleflere gönderilir. E-Arşiv Fatura, E-Fatura geçmeyen tüm kurumlara ve bireylere gönderilir. E-Fatura GİB üzerinden muhatabına E-Fatura kapalı devre sistem üzerinden ulaştırılır, Gönderici ve alıcı bu sistem üzerinden kullanıcılarıyla işlem yapabilirler, dolayısıyla GİB anında haberdar olur, iptal edilemez, ancak muhatap ret ya da iade yapabilir. E-Arşiv Fatura muhatabına mail ya da SMS ile ulaştırılır, GİB’e bir sonraki gün saat 24:00' de kadar raporlanır. 

e-Defter

Elektronik Defter Genel Tebliğ’ de elektronik ortamda oluşturulan E-Defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak E-Defter Saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir. Kendi imkanları ile E-Defter saklayan mükelleflerin; yetersiz güvenlik duvarları, virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar nedeni ile E-Defterlerin de herhangi bir harf değişikliği dahi olsa E-Defter beratları bozulur. Bundan dolayı GİB’in 30-12-2015 tarihli bildirisine göre E-Defterlerin lisanslı saklamacı kuruluşlarda saklanması önerilmektedir. 

e-İrsaliye

E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Sevk İrsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin bir elektronik belgedir. 

Adres:Kervangeçmez Sokak 16/5 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul 

   Telefon:0212 273 06 31 pbx